หมวดหมู่ทั่วไป

พูดคุยทั่วไป

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

การใช้งานกระดานสนทนา

แนะนำการใช้งานกระดานสนทนาครูไทย

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามผู้ดูแลเว็บไซต์ครูไทย

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

หมวดหมู่งานโรงเรียน

งานวิชาการ

สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับงานวิชาการในโรงเรียน

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

งานบุคคล

สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคลในโรงเรียน

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

งานงบประมาณ

สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานแผน งานการเงิน และงานพัสดุในโรงเรียน

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

งานทั่วไป

สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานทั่วไปในโรงเรียน

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

หมวดหมู่เตรียมสอบ

ครูผู้ช่วย

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ผู้บริหารสถานศึกษา

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบรองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ผู้บริหารการศึกษา

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบรองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

หมวดหมู่กฎหมาย

พระราชบัญญัติ

รวมพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

กฎ ระเบียบ

รวมกฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

หนังสือเวียน

รวมหนังสือเวียน และแนวปฏิบัติทางการศึกษา

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 08/09/13

หมวดหมู่ ICT

คอมพิวเตอร์

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่วกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 17/08/13

Dreamweaver

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วโปรแกรม Dreamweaver

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

Joomla

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

WordPress

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

บอร์ด Script

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา Script ต่างๆ เช่น PHP HTML JAVA ฯลฯ

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

บอร์ด SMF

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างกระดานสนทนาด้วย SMF

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 11/08/13

  • ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board Redirect Board

กระดานสนทนาครูไทย - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ตัวอย่างการออกคำสั่ง "รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา" โดย ครูไทย (งานบริหารงานบุคคล)
08/09/13
การนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา โดย ครูไทย (งานบริหารทั่วไป)
08/09/13
คำสั่งมอบอำนาจการออกหนังสือรับรองให้กับข้าราชการครูฯ โดย ครูไทย (งานบริหารทั่วไป)
08/09/13
การเก็บรักษา และทำลายหนังสือราชการ โดย ครูไทย (งานบริหารทั่วไป)
08/09/13
การหารือข้อกฎหมายต่างๆ ของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน โดย ครูไทย (งานบริหารทั่วไป)
08/09/13
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดย ครูไทย (งานบริหารทั่วไป)
08/09/13
การใช้ผลสอบ O-Net เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา โดย ครูไทย (งานบริหารวิชาการ)
08/09/13
มาตรการส่งเสริมการเขียน และคิดคำนวณ นักเรียนประถมศึกษา โดย ครูไทย (งานบริหารวิชาการ)
08/09/13
การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตร'51 โดย ครูไทย (งานบริหารวิชาการ)
08/09/13
การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน โดย ครูไทย (งานบริหารวิชาการ)
08/09/13

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

13 กระทู้ ใน 13 หัวข้อ โดย 1 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ครูไทย
กระทู้ล่าสุด: "ตัวอย่างการออกคำสั่ง "รั..." ( 08/09/13 )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 6. ออนไลน์มากที่สุด: 37 (19/02/14)